Bir Akıl Genleşmesi Ürünü—Çağdaş Sanat

Akıl gelişmesi dikey bir olgudur. Üst üste biner, yükselir yücelir. Kantitatif ve bunun sonucu olarak kalitatif olarak bir katmanlar artışı yaratır. Böyle bir oluşumun sonucunda yaratılan eser gerçek bir yetkinliğin eseridir.
Çağdaş sanat ise bir akıl genleşmesinin ürünüdür. Yatay bir olgudur bu. Genleşen aklın elektronları serseri mayınlar gibi oradan oraya savrulur. Bu savrulmanın sonucunda beyin temelsiz ve gerçeklikten kopuk imgeler üretmeye başlar.
Sonuç: Çağdaş Sanat anlamsız, kof, çürümüş değerlerin yeniden yeniden yeniden kendini üretmesine zemin hazırlar.
Not: Gelen eleştirilere cevap: Yukarıdaki saptama çağımızda, "nesnel aklın" ürettiği sanatı ayrı bir yere koymakta ve sanat tekellerinin güdümündeki çağdaş sanatı hedef almaktadır. Dolayısıyla, alttaki "Bir Aykırının Portresi" adlı yazıyla bağlantılı olarak okunmalıdır.
Hatice Ezgi Özçelik