Bir Aykırının Portresi
Nesnel aklın yetkin zihinsel olanaklarıyla donanmış bir kişi, kendisini günlük hayatın içinde yabancı hisseder. Çünkü, zihinsel melekelerin genişlemesiyle dış dünyanın sezgisel kavranışı öylesine büyük bir açıklığa kavuşur ki, bu durum nesnelerin birbiriyle olan basit ilişkilerinin gözden kaçırılmasına sebep olur.
Bir başka deyişle, nesnel aklın, varoluşun sunduğu öznel akla galip gelişin eseridir bir Aykırı.
Bütün sıradışılıklarda olduğu gibi, bu durum da, bir aykırı için sıradan günlük bir hayatın yaşanması için dezavantaj teşkil eder.
Öznel aklın bencil edimlerinin dünyayı tahrip ettiği çağımızda mumla aranması gereken bir insan tipidir Aykırı.
Hatice Ezgi Özçelik
(Büyük yaşam filozofu Schopenhauer’dan esinlenilmiştir.)