Bir Açıklama

Alttaki “Bir Akıl Genleşmesi Ürünü-Çağdaş Sanat”ta savunduğum fikri biraz daha somutlaştırmak gerekliliği hasıl oldu:
Birinci olarak, aşağıdaki yazıya konu olan olguyu “postmodern sanat” olarak “özellikle” isimlendirmedim. Çünkü, benim sanat anlayışıma göre postmodernizm bir sanat akımından çok teknoloji çağının dayattığı bir iletişim dilidir.

İkinci olarak, aşağıda tasarladığım imge, bir Giacometti reprodüksiyonunu başaşağı çevirip bir Endonezya ilkel el sanatına kaide yaparak, üstten ve karşıdan projekte edilen ışığın yardımıyla duvarda, çıplakmış hissi veren bir kadın imgesinin oluşturulması, günümüzün “kadın” tartışmalı ortamına “cuk” oturmaktadır. Fakat bu durum var olan maddelerin maddesel etkileşiminin sonrasında ortaya çıkmıştır.
Bence, hazır sanatsal akımlar kullanılarak yaratılan hazır nesnelerle yapılan “iş”  bir sanat eseri olarak adlandırılamaz. Olsa olsa, modern ötesi çağın gerektirdiği yeni bir iletişim dili olarak adlandırılabilir.

Lütfen burada, “sanat”ın amacı zaten yeni ve etkili bir iletişim dili oluşturmak değil midir? Sorusunu sormayın. Sanatsal ürün, bir sürü parametrenin bir araya getirilmesiyle oluşan çok kompleks bir sürecin sonunda ortaya çıkar. Ve… ayrı bir yazı konusu olmayı gerektirecek kadar derin bir konudur.
Hatice Ezgi Özçelik