İKİ GÖKADA'NIN ÇARPIŞMASI

Müthiş bir çekim gücüyle birbirlerinin çekim alanına girdiler. Çarpışma muhteşemdi.
Böyle çarpışmalarda iki ihtimal ortaya çıkıyor: Özgür gökadalar çarpışma sürecinde bulutsulaşacaklar mı, yoksa özelliklerini yitirip tek, devasa bir gökadaya mı dönüşecekler, onu zaman gösterecek..