Bu köprünün fotoğrafını çektiğimde ZAHA HADİD henüz yaşıyordu. -ABU DHABİ