SAİT FAİK

Büyük hikayeci Sait Faik'i aramızdan ayrılışının 60. yılında, daha önce Sanat Cephesi dergisinde yayınlanmış bir yazımla ve foto-biyografik bir çalışmamla, saygıyla anıyorum.
Hatice Ezgi Özçelik
http://yazmakvesaitfaik.blogspot.com.tr

www.youtube.com/watch?v=P63KfVXD4yA