Dibe inmekten korkma
Beraberce yükselecek bilgeliğe sahipsen eğer..
https://twitter.com/kudaysiz
                                                        
Hatice Ezgi Özçelik