Öz ve Yanlışlar Üzerine...
Ve Devamı...
Son günlerde toplumda yaşanan, insanı değerlendirme kriterlerindeki yanlışlar beni aşağıdaki çıkarımı yapmaya itti:
“Beşeri ve kültürel sermayesi düşük toplumlarda “öz”de iyi olan insanlar, varlıksal bütünlüklerinde arasıra “yanlış”a düşerler; “öz”de kötü olan insanlar ise “doğru” ya yalnızca arasıra ulaşırlar.”
“Beşeri ve kültürel sermayesi yüksek toplumlarda öz’deki kötülük yapma potansiyeli toplumsal normlarca törpülenir. Öz baskı altına alınır.
“Zeka” unsuru her iki bağlamda da önemli bir belirleyicidir. Öz’ü kötü bir zekiyi değerlendirmede genelgeçer kriterler uzun süre işlevsiz kalabilir.”
Not: İki ay önce çektiğim alttaki fotoğraf çekim sonrası  işlenmeden, blog’a konmuştur.

Hatice Ezgi Özçelik