AFORİZMALAR

* Bir insan ne kadar zeki olursa olsun, toplumsal ilişkilerinde ancak karşısındaki insanın zekası kadar vardır.
Hatice Ezgi Özçelik

* İnsanlar arasında mutlak eşitlik söylemi biyolojik bir gerçekliğin yadsınmasıdır. Çünki eşitlik de özgürlük gibi bir zeka sorunsalıdır. (Ancak doğruyu eğriden kendi hür iradeleriyle ayırabilen insanlar gerçekten eşit, özgür -ve de ahlaklı- olabilirler.) İnsan ilişkilerinde ancak adaletten söz edilebilir. Çünki orada akıl, vicdanın denetimine girer.
Hatice Ezgi Özçelik

* Montaigne'den "İnsanlar Arasındaki Eşitsizlik" Üzerine:
"Kimi insanla kimi insan arasındaki uzaklık, kimi insanla kimi hayvan arasındaki uzaklıktan çok daha büyüktür." Montaigne