...

kimi şeyler vardır
o an yazılamaz,

söylense,

söz sözün boşluğunda kalır

bir söğüt düşünün gölgesiz
bir yarın düşünün bugünsüz

bir şarkı yankısız

bir aşk
düşünün

anısız.
,,,

DÜELLO'dan